Zezwolenia i pilotaże

Oferujemy Państwu wszystkie czynności konieczne w procesie organizacji zezwoleń, między innymi:
- wstępną kalkulacje kosztów zezwoleń krajowych jak również zagranicznych;
- wypełnienie niezbędnych wniosków i formularzy oraz wysłanie ich do odpowiednich instytucji (w przypadku przewozów poza granice kraju również do urzędów zagranicznych);
- odbiór zezwoleń oraz szybką wysyłkę w wyznaczone miejsca w kraju;
- wykonywanie objazdów trasy oraz sporządzanie notatek z tych objazdów;
- pilotaż ładunków na terenie kraju jak również poza granicami kraju;
- pilotaż policyjny (gdy zachodzi taka potrzeba)
- demontaż, dostosowanie infrastruktury drogowej do przejazdu pojazdów nienormatywnych;
- ekspertyzy drogowe i mostowe.

Wszystkie te czynności wykonywane są przez naszych najlepszych fachowców. Dzięki współpracy z wieloma firmami pilotującymi oferujemy najtańsze rozwiązania.

Spedycja i transport drogowy

W naszej ofercie znajdą Państwo:

Przewozy standardowe:
- całopojazdowe
- częściowe
- drobnicowe

Przewozy specjalistyczne:
- nienormatywne, między innymi ładunki ponadgabarytowe ze względu na wymiary oraz wagę, zbiorników różnej średnicy, maszyn samojezdnych
- kontenerowe
- przewóz ładunków niebezpiecznych – ADR

Obsługa farm wiatrowych:
- Rozwiązania drogowe, w tym:
Wyszukanie optymalnego dojazdu na teren inwestycji;
Szacunkowe określenie kosztów związanych z przystosowaniem infrastruktury;
Uzgodnienia z zarządami dróg;
Rozplanowanie układu dróg wewnętrznych;

- Obsługa logistyczna, między innymi:
Budowa niezbędnej infrastruktury dróg wewnętrznych
Organizacja i nadzór nad załadunkami i rozładunkami;
Organizacja niezbędnego sprzętu;

- Transport, w tym organizacja:
Sprzętu niezbędnego do przewozu elementów wieży wiatrowej;
Niezbędnych zezwoleń na przejazd pojazdów z ładunkami;
Pilotażu cywilnego jak również policyjnego;
Objazdów tras, notatek z objazdów tras oraz w przypadku konieczności ekspertyz mostowych.

Spedycja morska

Oferujemy Państwu
- Transport i spedycja morska ładunków w kontenerach, konwencjonalnych oraz wielkogabarytowych
- Przeładunki w portach
- Pośrednictwo w organizacji odpraw celnych
- Załadunki i rozładunki towarów do i z kontenerów oraz ich składowanie.

 

Copyright 2011 © AP Sped; webmaster: Łukasz Nadolski O nas | Oferta | Realizacje | Kontakt